028

شنبه 23 مهر‌ماه سال 1390 ساعت 06:00 ب.ظ

من دوست داشتم و تو دوست داشتی ، من می خندیدم و تو می خندیدی ، من می شکستم و تو می شکستی ! اما هیچ وقت " ما " نشدیم . چیزی کم بود ، شاید هم زیاد .