019

جمعه 26 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 09:57 ق.ظ

بهم می خندن . منم باهاشون می خندم . به خودم نه ، به خنده هاشون . به دل خوشی هاشون . منو دست می ندازن . منم باهاشون می خندم . به خودم نه ، به خنده هاشون . منو جدی نمی گیرن . منم باهاشون می خندم . به خودم نه ، به خنده هاشون . تو دعواهاشون قاطی نمی شم . تو کثافت کاری هاشون هم . هر روز می رم ملاقاتشون . به خنده هام می خندن . به خودم نه . منم باهاشون می خندم . به اونا نه به خودم .