013

یکشنبه 22 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 03:47 ب.ظ

هرچی زد روشن نشد . بهش گفتم - کبریت می خوای ؟‌ - گفت - آره - روشن کردم براش و گفتم - چرا می کشی ؟‌ - گفت - چی سیگار ؟‌ - گفتم - آره - خندید و گفت - بهش احتیاج دارم - گفتم - بهش احتیاج داری و می سوزونیش ؟ - گفت - بدبختی همین جاس - گفتم - اونم آتیشت می زنه ؟ - گفت - شاید ، میگن - گفتم - تو مریضی - هیچی نگفت . سیگارش که تموم شد یکی دیگه واسش روشن کردم .